Facebook
for din virksomhet!
Sosiale medier gir flere kunder

Det bekrefter både en norsk og en internasjonal undersøkelse. En internasjonal undersøkelse gjennomført av Regus, og som er lagt ut på scribd.com, A global survey of business use of social networks, viser at 47 % av selskaper har lykkes i å skaffe nye kunder gjennom sosiale tjenester. Den samme undersøkelsen i fjor oppga en andel på 40 %.

 • Hver tredje norske bedrift har tro på at aktiv bruk av Facebook bidrar til å heve omsetningen.
 • Andelen selskaper som aktivt bruker sosiale medier til å skaffe nye kunder har økt fra 48 % til 53 %.
 • Selskapene som bruker sosiale medier, opplever jevnt over mer framgang enn dem som ikke gjør det.
 • 44 % av de som bruker sosiale medier melder om økt overskudd med bortimot 39 %.
 • 74 % sier at virksomhet i sosiale medier er en nøkkelbetingelse for suksess.

Økt omsetning og økt overskudd henger sammen med aktiv bruk av sosiale medier. I en kommentar til Idium-undersøkelsen i Norge, sier markedssjef Tor Magnus Kolflaath at Facebook bør betraktes som inngangsport til bedriftens nettside, og at de er en klar tendens at selskapene som bruker Facebook flittigst også er de som har de proffeste nettsidene.

– Det er ikke snakk om enten eller, men både og. Mens en nettside i stor grad er en informasjonskanal, er Facebook en kommunikasjonskanal. Mye egner seg på Facebook som ikke egner seg på nettsiden og omvendt, sier Kolflaath.

Ifølge Kolflaath er Facebook og Google de viktigste inngangsportene til en bedrifts nettside.

– Facebook er også den beste kanalen for å snakke direkte med kundene. Folk stoler på Facebook, det er fullstendig transparent og gir mulighet for effektiv toveiskommunikasjon. At siden er automatisk koblet mot alle vennene dine gjør at nyheter, produktinfo, hva som helst kan spre seg rundt i vennenettverk på en helt ny måte. Det gjør at både positive og negative saker kan spre seg i rekordfart uten at det koster deg reklamekroner. Denne viralmarkedsføringen gjør Facebook rå, sier Kolflaath.

Et problem med Facebook, ifølge Kolflaath, er at man risikerer å bli koplet opp mot aktører som man kanskje ikke ønsker å identifisere seg med. Annonsene som vises på Facebook skreddersys ut fra brukerens profil, og bedrifter kan oppleve annonser på deres egne sider som strider mot egne synspunkter og verdier. Dette har man ingen styring over. En profil som leverandør av helsekost verner for eksempel ikke mot reklame for sjokolade og potetgull.

PRO på Facebook
 • Usikker på hvordan du kommer i gang?
 • Allerede på Facebook, men usikker på om du har gjort alt riktig?
 • Om du ikke allerede er der -
 • Se på vår facebook-side her.
 • Viktig at du samkjører din hjemmeside pg Facebook-side:
Hvorfor facebook?
Hvorfor facebook?

 • 2,3 millioner nordmenn bruker Facebook.
 • 50 % logger seg inn hver eneste dag.
 • En tilhenger av en bedriftsside på Facebook er i gj.snitt verd ca. 1000 kr..
 • Facebook er blitt en tilsvarende trafikkgenerator til nettsider som Google.
Hjelp ?
Hjelp ?

 • ToNico hjelper deg med å opprette side for din virksomhet på Facebook.
 • Det er mange feil man kan gjøre. Facebook har ingen support.
 • Vi skreddersyr design for siden din og sørger for en profesjonell presentasjon.
Hva ?
Hva ?

 • Vi gjør alt med å sette opp en side for deg.
 • Vi skreddersyr åpningsside, med design og innehold.
 • Registrering av korrekt type side, bransje og kategori.
 • Basisinformasjon om firma og produkter/tjenester.
 • Tips og råd om hvordan lykkes på Facebook.
3

 • Med hjemmeside hos oss kan du distribuere informasjon automatisk fra din hjemmeside til Facebook. Hver gang du oppdaterer din hjemmeside, blir din side på Facebook også oppdatert - automatisk.
 • Ved flytting over til totalkunde hos oss gir vi deg nå et meget, meget gunstig tilbud på alle flyttekostnader.

Kontakt oss i dag.

Kontakt oss
Kontakt oss
Søk WhoIs
Søk WhoIs